Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Bağ küllemesi: 1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde.

 1. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde.

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde.

4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Buğday sarı pas:

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda tahıl küllemesi:

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

COLONY 250 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1: 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için COLONY 250 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1: 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede alkali ve asidik bitki koruma ürün formulasyonları hariç, diğer formulasyonlar ile karışabilir. Gerekli hallerde; karışım halinde kullanılacaksa, geniş uygulamalardan önce ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kramplar tipik belirtilerdir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Temiz havaya çıkartın. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin.

Cilt Teması Sonrası: Su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer mümkünse Polietilenglikol 400 ile yıkayın ve ardından su ile durulayın tahriş oluşursa ve devam ederse tıbbi yardım alın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözleri en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Kontak lensler varsa ilk 5 dakikadan sonra çıkarın ve sonra gözü yıkayama devam edin. Tahriş oluşursa ve devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Kusturmayınız. Derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağzınızı çalkalayın

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

Tebuconazole, Alkamuls vo/2003, Xylene

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208: Alkamuls vo/2003 içerir. Alerjik reaksiona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Evcil hayvanlar bitki koruma uygulanmış sahalardan uzak tutulmalı ve buralardan yem ve gıda maddeleri alınmamalıdır.
 • Rüzgarlı havada bitki koruma ürünü mahlulü hedef dışı mahallere sürüklenebileceği için böyle koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

50 ml/100 L su

7 gün

Yaprak küfü (Fulvia fulva)

50 ml/100 L su

7 gün

Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 40 ml/100 L su 21 gün
Turunçgil Kahverengi leke

(Alternaria alternata f. sp.citri)

100 ml/100 L su 21 gün

Buğday

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

35 gün

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

75 ml/da

35 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.