Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma Küllemesi:

1.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğünde

 1. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma Karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Armut Karalekesi:

1.Uygulaması: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Kayısı):

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday Sarı Pas:

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi:

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

COLONY 25 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için COLONY 25 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

WP formülasyonları ile karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte

birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama

suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez

tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kıramplar.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır.

Göz Teması Sonrası: Gözler bol suyla yıkanmalıdır. Göz doktoruna gidilmelidir.

Yutma Sonrası: Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

1.Tebuconazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNE veya doktoru/hekimi arayın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlanmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Akarsulara karıştırmayınız.
 • Bitki koruma ürünü atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yataklarına bulaştırmayınız.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

50 g/100 L su

7 gün

Elma

Külleme (Podosphaera leucotricha)

25 g/100 L su

14 gün

Karaleke (Venturia inaequalis)

25 g/100 L su

14 gün

Armut Karaleke (Venturia pirina) 25 g/100 L su 14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

60 g/100 L su

14 gün

Buğday

Sarı pas (Puccinia striiformis)

75 g/da

35 gün

Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)

75 g/da

35 gün