Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, Ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C) altı sıcaklıklarda problem oluşturulabilir. (Colony 2 DS) 0°C üzerinde ki sıcaklılarda uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

COLONY 2 DS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için COLONY 2 DSnin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1: 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Tek başına kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kramplar vs.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhâl tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber derhal doktora başvurun. Bilinci kapalı hastayı kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

1.Tebuconazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H350: Kansere yol açabilir.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Bitki koruma ürününü kullanırken hiçbir şekilde sigara ve içecek içmeyiniz.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumluğu gıda ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.
 • Göz koruyucusu kullanınız.
 • Sentetik lastik eldiven giyiniz.
 • Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Sürme (Tilletia spp.) 150 g/ 100 kg tohum
Rastık (Ustilago nuda var.tritici) 150 g/ 100 kg tohum
Arpa Kapalı rastık (Ustilago hordei) 150 g/ 100 kg tohum
Açık rastık (Ustilago nuda f.sp. hordei) 150 g/ 100 kg tohum
Çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea) 150 g/ 100 kg tohum