Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ Erysiphe necator

1.İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4 ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:*Yaz İlaçlaması:

1.İlaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.İlaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.İlaçlama sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC' nin üstünde ve orantılı nemin %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

BİBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BENDIS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BENDIS' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BENDIS' in domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

 • önce etiketi okuyunuz.
 • evde kullanmayınız.
 • çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ ‘üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Önemli miktarda bünyeye alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

SOLUMA SONRASI: Temiz havaya çıkın. Solunum düzensiz yahut durmuş ise, suni teneffüs uygulayın. Hastayı sıcak tutarak, istirahat ettirin. Doktor çağırın veya hemen Zehir Danışma Merkezini arayın.

CİLT TEMASI SONRASI: İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız. Bulaşan yerleri hemen bol su ile yıkayarak temizleyiniz. Cilt tahrişi kalıcı ise, doktora müracaat edin. İlaçla bulaşık giysileri tekrar kullanmadan yıkayınız.

GÖZ TEMASI SONRASI: Hemen bol su ile asgari 15 dakika göz kapağı dahil gözleri iyice çalkalayınız. Kontak lens kullanılıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

YUTMA SONRASI: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız.

İÇİNDEKİLER:

1.Azoxystrobin

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H331: Solunması halinde toksittir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksit etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P311: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlanmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir.
 • İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz.
 • Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz.
 • Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz.
 • Artan ilacı tarım ilaçları için kabul edilen yerde su kaynaklarından uzakta gömerek imha ediniz.
 • Kullanılmayan ilaç karışımını kullanılmayan toprağa dökerek elden çıkarınız.
 • Ambalajları iyice boşaltınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Bağ midiyösü (Plasmopara viticola)

Külleme (Erysiphe necator)

Ölükol (Phomopsis viticola)

(Yaz ilaçlaması)

75 ml/100 L su

21 gün

Hıyar

Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 L su

3 gün

Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

Kabak

Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

Domates (Tarla)

Mildiyö (Phytophthora infestans)

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

75 ml/100 L su

3 gün

Karpuz

Alternaria yaprak yanıklığı

(Alternaria ucumerina)

75 ml/da

3 gün

Biber (Sera)

Külleme (Leveillula taurica)

75 ml/100 L su

3 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı (Pyricularia aryzae)

100 ml/da

28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.