Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada karalekesi:

 1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı göründüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. ve diğer uygulama: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

 1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3 Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

 1. ve diğer uygulama: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:

Şeker pancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı küllemesi:

Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BANKER 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir Fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BANKER 25 EC ' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

BANKER 25 EC kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. Gerekli görülmesi halinde, bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine” ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise, suni solunum yaptırınız. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin. Derhal bir doktora veya Zehir Kontrol Merkezini arayın.

Cilt Teması Sonrası: Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Bol su ile yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.

Göz Teması Sonrası: En az 15 dakika, göz kapaklarının altında dahil gözleri bol su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın. Acil tıbbi yardım gereklidir.

Yutma Sonrası: Yutulması halinde hemen doktora başvurun ve ürün kabı veya etiketi gösterin. Kusturmayın. Petrol distilelerini ve / veya aromatik solventler içerir.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 1. Difenoconazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü artıklarının imhası esnasında sulama ve içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ürünle kirletmeyiniz.
 • Yeni uygulama yapılan sahada hayvan otlatılmamalı, yem ve gıda maddesi toplanmamalı evcil hayvanlar buradan uzak tutulmalıdır.
 • Bitki koruma ürününü orijinal ambalajlarında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalanan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile karışımın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 10 ml/100 L su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina) 10 ml/100 L su 14 gün
Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı

(Cercospora beticola)

30 ml/da 14 gün
Külleme (Erysiphe betae) 20 ml/da 14 gün