Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile Karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Kalibrasyon:

Dekara doz için; ilaçlama öncesinde ilaçlama aletine ilaçsız belli bir miktar su koyarak belli bir alanda (100m2) ilaçlama yapar gibi dolaşılır. Birim alana giden su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İlacın Kullanım Şekli:

BANDİT 50 WP hastalığın başlangıcından itibaren 3 gün içerisinde kullanıldığında tedavi edici özelliğe sahiptir.

Kabakgillerde bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün arayla ilaçlama tekrarlanır.

Bağda mildiyö; ile mücadele için hastalık tehlikesinin görülmesi ile sürgünler 20-25 cm iken ilaçlamaya başlanır ve 14 gün aralıklarla tekrarlanır.

Bağda ölükol; mücadelesi için ilk ilaçlama kış ilaçlaması şeklinde budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce % 4'lük Bordo Bulamacı ile yapılır. Daha sonraki uygulamalar yaz ilaçlamalarıdır. Yaz ilaçlamalarında birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm, ikinci ilaçlama sürgünler 8-10 cm, üçüncü ilaçlama ise sürgünler 25-30 cm boyunda iken yapılır.

Domateste erken yaprak yanıklığı; için mücadeleye hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır ve 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Domateste mildiyö; ile mücadeleye ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10-12 gün ara ile ilaçlama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BANDİT 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3:27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BANDİT 50 WP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3:27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dinocap ile karıştırılamaz, diğer fungisit ve insektisitlerle karışabilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve terleme.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz. Önlem İfadeleri- (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz. Önlem İfadeleri- (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz. Önlem İfadeleri- (P304+P340)

Yutulması Halinde; Bkz. Önlem İfadeleri- (P301+P312)

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Gerektiğinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 • Mancozeb
 • Cymoxanil

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara orta derece zehirlidir, Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirsizdir.
 • Kuşlara zararsızdır.
 • Tavsiyelere uygun kullanıldığında ilaç fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Kabakgiller Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

300 g/100 l su 14 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/100 l su
Ölükol (Phomopsis viticola) 250 g/100 l su
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

300 g/100 l su
Mildiyö (Phytophthora infestans)

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.