Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara bölgesinde: 1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

 1. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege bölgesinde: 1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

 1. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde: 1. Uygulama: Hasattan sonra

 1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

 1. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates mildiyösü;

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi örtünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: (Çil) (Kayısı)

 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır.

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ABOVE 35 DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ABOVE 35 DF'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M: 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

ABOVE 35 DF ile sezon içinde aynı yerde zeytinde 2, kayısıda 3, domateste 3, patateste 3, şeftalide 2 ve bağda 3'ten fazla uygulama yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ABOVE 35 DF Fosetyl-Al etkili maddeli fungisit ile ortamın pH'sı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksite meydana gelebilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce “kavanoz testi” ile ön karışım denemesi uygulanmalıdır. Ürünlerin etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgiler dikkatlice okunmalıdır. Daha fazla bilgi için ürünün ruhsat sahiplerine veya satıcı firmaya başvurunuz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Cilt ve gözle teması halinde tahrişe neden olabilir. Yutulması halinde deride sarı lekeler, kusma, ishal ve karın ağrısı görülebilir. Solunması halinde karaciğer bozuklukları, böbrek düzensizlikleri, merkezi sinir sistemi depresyonu görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım amacı ile Plazma ve Navadrol verilir.

İÇİNDEKİLER

 1. Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Ürünü orijinal ambalajında, kapalı olarak serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden ve yemlerden ayrı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş ambalajları, atık suyu ve kullanılmayan ürünü göl, içme suyu veya kanalizasyon sistemlerine bulaştırmayın.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajını başka amaç için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Zeytin Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

175 g/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola) 45

175 g/100 L su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

200 g/100 L su 14 gün

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 g/da 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 1. Uygulama: 400 g/100 L su

2. Uygulama: 200 g/100 L su

3. Uygulama: 200 g/100 L su

14 gün
Patates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/da 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

300 g/100 L su —-

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.