Yüzey etkisine sahip asitleştirici gübre.

Artı

  • Sulama suyunu asitleştirir ve ulaşılan pH seviyesini gösterir.
  • Çözeltilerin yapraklardam emilimini kolaylaştırır.
  • Bitkiler için kullanıma hazır azot ve fosfor sağlar.

Açıklama

CONTROL DMP asitleştirici ve yayıcı-yapıştırıcı işlevi olan bir gübredir. Elde edilen pH değeri, çözeltinin rengiyle etikette gösterilen renk skalası karşılaştırılarak kolayca tespit edilebilir.
CONTROL DMP yüzey gerilimini azaltarak çözeltinin bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.
CONTROL DMP seyreltici madde olarak işlev görür ve diğer ürün karışımlarının daha uyumlu olmasına yardımcı olur.