Corteva

CITADEL®
Citadel; çeltik sahalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ...
CLINCHER® DUO
Clincher Duo; çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış ...
LONTREL® 100
Lontrel 100; şekerpancarında mücadelesi zor geniş yapraklı yabancı otların ...
CHEROKEE®
Cherokee; çeltik ekiliş alanlarında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otlara ...
LANCELOT® SUPER
Lancelot Super; buğdayı ve arpayı sarsmadan mücadelesi zor, tek ve çok yıllık geniş ...
MUSTANG®
Mustang; buğday, arpa ve mısırda sorun olan geniş yapraklı yabancı otları tek ...
LONTREL® EXTRA
Lontrel Extra; kanola'daki yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan, papatya, ...
KERB® 50 W
Kerb 50W; küsküt otu ile mücadelede mükemmel çözüm. Teknik Spesifikasyonlar ...
CENT-7® 500SC
Kanola'da yabani hardala karşı en etkili çözümü sunan bir herbisittir. ...
GOAL® 4F
Goal 4F; soğanda geniş yapraklı yabancı otlara üstün kontrol sağlayan, ürüne ve ...
REBELEX® 225SC
Rebelex 225 SC; uzun etki süresi ile meyve bahçelerinde hem dar hem geniş yapraklı ...
TREVISTAR® 22EC
Trevistar; çim alanlarında kullanabileceğiniz en etkili yabancı ot kontrolü ...
KERB® FLO 400 SC
Kerb Flo 400 SC; kanola'daki yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan birçok ...
MIKADO® 85 WG
Mikado ® 85 WG; Buğday tarlalarında hem dar hem geniş yapraklı yabancı otları ...
SUPER GALLANT®
Super Gallant; tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolünde çıkış ...