ORJİNİ: Anadolu

AĞAÇ: Ağaçları yarı yaygın gelişim göstermektedir. Çok verimli bir yapıya sahiptir.

MEYVE: Papaza nazaran daha yuvarlak açık yeşil mayhoş ve suludur. Et dokusu incedir. Olgunluk ilerledikçe meyve kalitesi artar, meyve ortalaması 15-20 gr dır. Papazdan bir hafta sonra yeşil tüketim için toplanır.

HASAT ZAMANI: 5 Mayıs- 20 Mayıs arasıdır.

TOZLAYICILAR: Tozlayıcı olarak Can gurubundan herhangi bir erik çeşidi kullanılabilir.

Can Erikleri