Olgunlaşmayı destekler.

Artı

  • Şeker içeriğini artırır.
  • Daha iyi meyve kalite parametreleri.

Açıklama

SWEET®, kalsiyum, magnezyum, iz elementler ve spesifik polisakkaritler gibi içerikleri sayesinde şeker üretimini destekler ve biyo-kimyasal olgunlaşma süreçlerini hızlandırır.
Dolayısıyla, SWEET® kuru meyvelerin şeker içeriğinde bir artış ve hasat döneminde olgunlaşmamış fire oranında azalmaya neden olur. Özellikle olgunlaşma süreci için olumsuz seyreden iklim koşullarında yüksek verim elde etmek ve üretim kalitesini (Briks derecesi, kıvam) artırmak için tavsiye edilir. Çiçekçilikte parlaklığı artırır ve kesme çiçeklerde hasat sonrası raf ömrünü uzatır.
Sinerjik bir etki elde etmek için MEGAFOL® ile birlikte kullanılmasını tavsiye ederiz.