Kök gelişimini destekler.

Artı

  • Şaşırtılan fidelerin tamamen köklenmesini sağlar.
  • Şaşırtmadan kaynaklanan aşırı stresi azaltır.
  • Tüm fidelerin aynı oranda gelişmesine yardımcı olur.

Açıklama

RADIFARM®, çeşitli bitkilerin şaşırtma işlemi sırasında ve/veya gelişimin ilk aşamalarında uygulanmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün, bitkileri erken dönemlerde beslemekle kalmaz, aynı zamanda yanal köklerin uzamasını hızlandırarak ve ek köklerin oluşmasını sağlayarak kapsamlı bir kök sisteminin oluşmasına katkıda bulunur.
RADIFARM®, olumsuz sıcaklık ve nem koşullarında dahi fideler için optimal kök oluşumunu garanti eder ve şaşırtma stresinin hızlı biçimde sona ermesini sağlar.