Besinlerin emilimini destekler.

Artı

  • topraktaki besinlerin kullanim oranini artirir.
  • mineral uygulamalarinin en yararli şekilde yapilmasini sağlar.

Açıklama

ACTIWAVE®, betain, alginik asit ve doğru ve dengeli beslenmeyi garanti eden bir K1 vitamini türevi olan kaidrin içerir ve bitkinin toprakta mevcut besleyici elementleri absorbe etmesini kolaylaştırır. Kaidrin, kök hücrelerin proton kapılarının aktivitesini teşvik eder ve pozitif iyonların kökün içinden rizosfere doğru ve katyonlar ve anyonların rizosferden köklerin içine doğru hareketini ve değişimini hızlandırır.
Kaidrin ve diğer biyolojik olarak aktif bileşenlerin hareketi anında ve somut faydalar sağlamaktadır: Nitelik ve nicelik olarak artan verimlilik; yapraklı bitkilerde azot birikiminin azalması ve bitkinin abiyotik stresle başa çıkma kapasitesinin artması.
ACTIWAVE®, bitkinin besin maddelerini absorbe etme kabiliyetini geliştirerek, yıkanmadan kaynaklanan kayıpları azaltır ve çevre açısından da olumlu etkiler yapar.