ÜRÜN GRUBU

  • Nematisit

ETKİLİ MADDE

  • 400 g/L Fluopyram

FORMÜLASYON

  • SC ( Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 120 ml/250 ml

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Domates (Sera)

Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne incognita) )

60 ml/da

7 gün

Biber (Sera)

Kök-Ur Nematodları

(Meloidogyne incognita)

60 ml/da

14 gün

Hıyar (Sera)

Kök-Ur Nematodları

(Meloidogyne incognita)

60 ml/da

7 gün

Patlıcan (Sera)

Kök-Ur Nematodları

(Meloidogyne incognita)

60 ml/da

7 gün

Patates

Kök-Ur Nematodları

(Meloidogyne spp.)

120 ml/da

-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Domates (sera), Biber (sera) ve Hıyar (sera) için:

Önce damlama sulama sistemi çalıştırılarak toprak tarla kapasitesine gelene kadar su verilir. Daha sonra birim alana uygulanacak ürün miktarı ayrı bir kapta hazırlanıp damlama sulama sistemiyle uygulama alanına verilir ve arkasından 15-20 dakika tekrar temiz su verilerek ürünün toprağa nüfuz etmesi sağlanır. Sulama ve uygulamalar sırasında suyun homojen olarak dağılmasına ve bitkinin etkili kök bölgesine inmesine dikkat edilmelidir

Patateste Kök-Ur nematodlarına'na karşı:

VELUM PRIME SC 400 patates bitkisinin ekiminden önce, keseksiz iyi hazırlanmış toprağın yüzeyine satıh ilaçlaması şeklinde uygulanmalıdır. Uygulamadan hemen sonra toprak diskaro aleti ile karıştırılıp daha sonra patates ekimi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Domates (sera), biber (sera) ve hıyar (sera) için iki uygulama yapılması gerekmektedir.

1. uygulama (60 ml/da dozda) fide şaşırtıldıktan 1 gün sonra,

2. uygulama (60 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Önerilen uygulama sayısını (2 uygulama) aşmayınız.

Patateste Kök-Ur Nematodlarına'na karşı ekim öncesi 120 ml/da dozda bir defada uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

VELUM PRIME SC 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2, 7 olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VELUM PRIME SC 400'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına (Grup C2, 7 harici) sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Topraktan uygulanan bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak istenirse uygulama öncesi bir karışım ve fitotoksisite testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor