• Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız.
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

ÜRÜN GRUBU

  • Insektisit

ETKİLİ MADDE

  • 152.3 g/L Terpenoid Blend QRD 460

FORMÜLASYON

  • Emülsiyon konsantre (EC)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 500 ml / 1 L

Bitki Adı

Zararlı organizma adı

Uygulama dozu

Hıyar (sera)

Kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

500 ml / 100 l su

Patlıcan (sera)

Kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

500 ml / 100 l su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste Beyazsinek: 50 yaprakta yaprak başına ortalama Mayıs-Haziran aylarında 0.5-2 larva, Temmuz-Ağustos aylarında 2-3 larva, Eylül ayında 3 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Hıyarda ve Patlıcanda Kırmızıörümcek: İlk çiçeklenmeden itibaren seraya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yaprakta olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 Kırmızıörümcek sayısına ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama öncesi kalibrasyon yapılarak birim alana gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gerekli ilaç ilave edilerek uygulamaya başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Requiem EC 152.3'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (3 uygulama) aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen doz miktarına ve uygulama sayısına uyulmalıdır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir: Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, uyku hali sendromu, gastrointestinal sistemin tahriş olmasına, mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilir. Solunması akciğer ödemi ve pnömanitisine yol açabilir. Solunması şu semptomlara yol açabilir: Öksürük, solunum darlığı, siyanoz, ateş. Semptomlar ve tehlikeler solvent kaynaklıdır.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız.
Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Kusmaya zorlamayınız: petrol damıtığı ve/veya aromatik çözücüler içerir. Yutulduktan sonra kusma halinde maddenin akciğerlere geçme ihtimali vardır. Yutulan ürünün soluk borusuna kaçmasının önlenmesi için, kişiyi stabil yan konumda yatırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Hidrokarbon solventleri içerir. Solunduğunda pneumonia tehlikesi yaratabilir. İlk tedavi: Belirtilere göre. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.