Özellikler :

  • Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel zararlı kontrolü, mücadelede yüksek standartlar.
  • Çift yönlü sistemik taşınma: Insektisit dünyasında benzersiz bir özellik.
  • Uzun süreli kontrol.
  • Zararlılara karşı kullanılan doğal düşmanlarla bir takım gibi çalışması.
  • Modern çevre ve ürün yönetimi programlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı özellikler.
  • Uluslararası ihracat ve gıda güvenliği isteklerine uygun

ÜRÜN GRUBU

  • Insektisit

ETKİLİ MADDE

  • Spirotetramat 100 g/l

FORMÜLASYON

  • SC (Süspansiyon Konsantre )

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 250 ml, 500 ml, 750 ml ve 1 L

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Narenciye(*)

Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)

100 ml/100 l su nimf-ergin

14

Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina)

75 ml/100 l su nimf-ergin

Kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii)

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

Turunçgil yeşil yaprakbiti (A.citricola)

Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

100 ml/100 l su nimf-ergin

21

Elma

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

50 ml/100 l su nimf-ergin

21

Şeftali

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

75 ml/100 l su nimf-ergin

21

Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)

75 ml/100 l su larva

Bağ(**)

Unlubit(Planococcus citri)

100 ml/100 l su nimf-ergin

14

Karpuz

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

75 ml/100 l su nimf-ergin

3

Marul

Yaprakbitleri

75 ml/da nimf-ergin

7

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii)

Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri)

Domates (sera)

Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

100 ml/100 l su larva-pupa

3

Domates (tarla)

Yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia)

75 ml/da nimf-ergin

3

Biber (sera)

Beyazsinek (Bemisia tabaci)

100 ml/100 l su larva-pupa

3

Patlıcan (sera)

Beyazsinek (Bemisia tabaci)

100 ml/100 l su larva-pupa

3

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

100 ml/100 l su, nimf

14

Pırasa

Thrips (Thrips tabaci )

100 ml/da, nimf-ergin

3

Soğan

Tütün thripsi (Thrips tabaci )

100 ml/da, nimf-ergin

3

Zeytin

Zeytin Karakoşniline (Saissetia oleae )

75 ml/100 l su, nimf

14

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Turunçgil unlubitine karşı meyveler yaklaşık fındık büyüklüğünde iken 100 meyvede zararlı ile bulaşık meyve oranı %15 ise ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgilde yaprakbitlerine karşı ilaçlama mart ve nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama %15'den fazla sürgün bulaşıksa) bulaşma görüldüğünde yapılmalıdır.

Turunçgilde kabuklubitlere karşı yaprak başına düşen canlı nimf ve ergin sayısı A. citrina'da 20'den, A. aurantii ‘de için ise veya 100 yaprağa düşen canlı nimf ve ergin sayısı 50'den fazla ise ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında -ilk hareketli nimfler görüldüktenyaklaşık 15 gün sonra- yapılmalıdır

Armut psillidine karşı sürügünlerin %15'i bulaşıksa, 2 ve 3.dönem nimflerin çoğunlukta olduğu dönemde yapılmalıdır.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾ ‘ü kanatlı forma dönüşün- ceye kadar 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında ilaçlama yapılmalıdır.

Dut kabuklubitine karşı yaz mücadelesi olarak birinci ilaçlama ilk larva çıkışında, ikinci ilaçlama ise bundan

20 gün sonra olmak üzere 2 defa yapılmalıdır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde ve kabukta ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre, unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği danelerin tatlanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de ilaçlama yapmak zorunludur.

Karpuzda yaprakbitine karşı ilaçlama zamanını saptamak amacıyla nisan ayından itibaren tarlaya köşegen- leri doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Kabakgillerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

marulda yaprakbitine karşı 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözle- nerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domates, biber ve patlıcanın beyazsinek ile bulaşık olduğu alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda kimyasal mücadeleye geçilir.

Domateste yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde ilaçlama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Pamukta yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcek popülasyonu yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla kontrollerinde bir yaprakta ortalama 25 adet yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Antepfıstığı psillidine karşı mayıs ayı ortasından itibaren yüz bileşik yaprakta, bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır

Pırasada thripse karşı bitki başına ortalama 30 ve üzeri thrips (nimf+ergin) görüldüğünde mücadeleye baş- lanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MOVENTO SC 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insek- tisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle dayanıklılık oluşumunu engellemek veya geciktirmek için narenciyede bir zararlıya karşı bir sezonda bir defadan fazla kullanılmamalıdır. Önerilen doza uyulmalı, düşük veya yüksek doz kulla- nılmamalıdır. Ağaçların her tarafı homojen bir şekilde ilaçlanarak iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılabilir. Ancak karışım yapılacaksa bir ön karışım ve fitotoksisite testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.