Ürünün özellikleri:

  • Interrupt SC 240; 228,6 g/l Spiromesifen ve 11,4 g/l Abamectin ihtiva etmektedir.
  • Farklı etki mekanizamaları sayesinde kırmızı örümceklerin her döneminde etkilidir.
  • Spiromesifen kontak etkilidir. Abamectin ise hem kontak hem de mide yoluyla etki eder.
  • Spiromesifen sistemik olarak taşınmazken, abamectin translaminar olarak yaprağın alt yüzeyine ulaşabilir.

ÜRÜN GRUBU

  • Insektisit

ETKİLİ MADDE

  • 228,6 g/l Spiromesifen ve 11,4 g/l Abamectin

FORMÜLASYON

  • SC (Süspansiyon konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Beslenme süresi

Elma

Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi)

35 ml/100 l su larva,nimf,ergin,yumurta

14

Pamuk

Kırmızıörümcek(Tetranychus cinnabarinus)

İkinoktalı kırmızıörümcek(Tetranychus urticae)

35 ml/da larva,nimf,ergin,yumurta

21

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

  • Kırmızı örümcek ile mücadelede, yüksek bağışıklık riski göz önünde bulundurularak, farklı gruplardan ilaç seçimine özen gösterilmeli.
  • Sezon içinde Interrupt ile sadece bir uygulama yapılmalı, gerekirse farklı gruptan bir akarisit kullanılmalı.
  • Uygulama esnasında iyi bir kaplama yapmanın başarı için en önemli faktörlerden biri olduğu unutulmamalı.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübresi ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Semptomatik tedavi uygulayınız. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.