Özellikler:

  • Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin birbirini tamamlayıcı üstün etkisi.
  • Envidor SC 240'ın bilinen kırmızıörümcek yumurta, larva ve nimf etkisine eklenen ergin etkisi.
  • Meyve ağaçlarında zararlı önemli kırmızıörümcek türlerine karşı üstün etki.
  • Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki.
  • Kırmızıörümcek mücadelesinde daha esnek uygulama zamanı.
  • Doğa ve bitki ile mükemmel uyum.

ÜRÜN GRUBU

  • Insektisit

ETKİLİ MADDE

  • 222 g/l Spirodiclofen+18 g/l Abamectin

FORMÜLASYON

  • SC ( Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 300 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Bağ

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

20 ml/100 l su yumurta, lavra, nimf, ergin

14 (sofralık üzüm)
21 (yaprak)
Elma

Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi)

Akdiken akarı (Tetranychus viennensis)

20 ml/100 l su yumurta, lavra, nimf, ergin

20 ml/100 l su yumurta, lavra, nimf, ergin

14
Kiraz*

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

20 ml/100 l su yumurta, lavra, nimf, ergin

14
Şeftali

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

20 ml/100 l su yumurta, lavra, nimf, ergin

14

(*) Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Elmada Avrupa kırmızıörümceği ve Akdiken akarına, kiraz ve şeftalide ise İkinoktalı kırmızıörümceğe karşı mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda kırmızıörümcek sayısının yaprak başına 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak gerekir.

Bağda İkinoktalı kırmızıörümceğe karşı ise zararlının yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalıdır. Ortalama olarak bir yaprakta 5-8 adet kırmızıörümcek tespit edildiğinde kimyasal mücadele yapılmalıdır. Birin- ci ilaçlamada kullanılan ilacın etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda zararlı popülasyon yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa ikinci ilaçlama yapılır. Hasattan önce yapılan ilaçlamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak ilaçlamaya son verilir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Envidor Speed, etki mekanızmasına göre grup 23;6 olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizma- sına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Envidor Speed'in aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sa- yısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23;6 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Envidor Speed, bilinen akarisitlerle çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda bir defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle, karışım yapılacaksa uygu- lama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılmasına gerek yoktur.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir