Özellikler:

 • Akdeniz meyvesineği için geliştirilmiş etkili ve yenilikçi bir biyoteknik tuzaktır.
 • Güvenlidir, kolaylık ve tasarruf sağlar.
 • Tuzaklar tamamen kullanıma hazır durumdadır ve sadece uygun zamanda bahçeye asılması yeterlidir.
 • Uzun süreli, yüksek ve yeterli zararlı kontrolü sağlar.
 • Kalıntı (MRL) sorunu yoktur.
 • Hasat aralığı (PHI) yoktur (sıfırdır).
 • Entegre mücadele programlarına ve organik üretime uygundur.
 • Ürün miktarına ve kalitesine olumlu katkı sağlar.
 • Çevre dostu olup kullanıcılar ve faydalılar ile dosttur

ÜRÜN GRUBU

 • Insektisit

ETKİLİ MADDE

 • 0.015 g Deltamethrin+7.8 g Ammonium acetate+0.5 g Chlorohydrate trimethylamine + 0.03 g 1.5 Diamineopentane/tuzak

FORMÜLASYON

 • Kullanıma Hazır Tuzak

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 20 Adet Tuzak/Kutu

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı uygulama adı Uygulama Dozu
Turunçgiller Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) 5 ad. tuzak/da(Kitlesel tuzaklama)
Şeftali ve Nektarin Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) 8 ad. tuzak/da(Kitlesel tuzaklama)

TUZAĞIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Tuzaklar tek kullanımlık, yani sezonluktur. Decis Trap, kullanıma hazır olarak üretilir. Uygun zamanda önerilen doz ve şekilde bahçeye asılması yeterlidir.

Akdeniz meyvesineği popülasyonunu izlemek için ruhsatlı eşeysel çekici tuzaklar ergin uçuşunu belirlemek üzere temmuz sonu-ağustos başından itibaren yerden 1.5-1.8 m yüksekliğe ağaçların güney/güneydoğu ve/ veya hakim rüzgar yönüne 1 tuzak/100 ağaç olacak şekilde asılmalıdır.

İzleme amaçlı asılan bu tuzaklarda ilk erginler yakalandığında ve aynı zamanda meyveler vurma olgunluğuna ulaşmadan yaklaşık 1 hafta önce DECIS TRAP ağaçların güney ve/veya güneydoğu yönüne yerden 1.5-1.8 m yükseliğe asılır.

Tuzaklar birim alana homojen şekilde yerleştirilmelidir. Bahçe kenarlarına veya bulaşık komşu bahçelerin bu- lunduğu tarafa DECIS TRAP daha fazla asılmalıdır. Bahçenin geçmiş yıllardaki zararlı durumu bilinmeli, gere- kirse ilk yıllarda kimyasal mücadele ile desteklenmelidir. Bulaşıklığın çok olduğu alanlarda kimyasal mücadele ilk yıl ½, ikinci yıl 2/3 azaltılabilir.

Tuzaklar tek kullanımlık yani sezonluktur.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.