Özellikler :

  • Düşük dozlarda yüksek etki.
  • Esnek uygulama zamanı. Çiçeklenme dahil gelişimin her döneminde uygulanabilirlik.
  • Arılara ve yararlı böceklere zararsız.
  • Kullanıcılara ve tüketicilere karşı düşük riskli.
  • AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım imkanı.

ÜRÜN GRUBU

  • Insektisit

ETKİLİ MADDE

  • 240 g/l Thiacloprid

FORMÜLASYON

  • OD (Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 400 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Elma

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

40 ml/100 l su nimf ve ergin

40 ml/100 l su larva

14
Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

50 ml/100 l su nimf ve ergin

40 ml/100 l su larva

14
Ayva

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

40 ml/100 l su larva

14
Kiraz

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

Elma yaprakbükeni (Archips rosanus)

40 ml/100 l su ergin

50 ml/100 l su larva

14
Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

Fidan dipkurdu (Capnodis cariosa)

50 ml/100 l su nimf ve ergin

50 ml/100 l su ergin

21
Nar

Nar yaprakbiti (Aphis punicae)

40 ml/100 l su

7

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk erginler yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde ilaçla- manın yapılması gereklidir.

Elma, armut ve ayvada elma içkurduna karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapıl- malıdır.

Elma yeşil yaprakbitine karşı sürgünlerin %15'i bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı sürügünlerin %15'i bulaşıksa ve 2-3. dönem nimflerin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.

Yaprakbükene karşı çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5 ise çiçek taç yapraklarının ¾ ‘ü döküldü- ğünde 1 ilaçlama yapılır. Gerekirse birinci ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılır.

Antepfıstığında yaprak psillidine karşı bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde bir ilaçlama yapıl- malıdır.

Antepfıstığında fidan dipkurduna karşı ergin popülasyonunun arttığı, sap dibinden yenmiş taze yaprakların görüldüğü, aşı gözlerinin ya da sürgünlerin kemirildiği dönemde ilaçlamaya geçilmelidir.

Nar yaprakbitine karşı ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

İLACIN HAZIRLANmASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EC, SL, SC, WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ilacı ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Calypso adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini engellemek ve/veya geciktirmek için Calypso'nun aynı üretim sezonu içerisinde toplam uygulama sayısınız aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup 4A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.