Özellikler :

 • Uzun süreli ve yüksek etki sağlar.
 • Sebzede son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre sadece 3 gündür.
 • Akarların tüm gelişim devrelerinde etkilidir.
 • Beyaz sineğin gelişim evrelerinde (larva-nimf) mükemmel etki gösterir.
 • Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış beyaz sineklere ve kırmızı örümceklere karşı da etkilidir.
 • Bir çok yararlıya karşı zararsız olup, IPM'e uyumludur.
 • Bombus arılarına zararsızdır.

ÜRÜN GRUBU

 • Insektisit

ETKİLİ MADDE

 • 240 g/l Spiromesifen

FORMÜLASYON

 • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 250 ml, 500 ml

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son ilaçlama ile Hasat

Pamuk

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

40 ml/da yumurta, nimf, ergin

21

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus

cinnabarinus)

Patlıcan

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/da nimf,ergin

3

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Karpuz

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/da nimf,ergin

3

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Domates

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su nimf,ergin

3

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

50 ml/100 l su nimf,ergin

Beyazsinek (Bemisia tabaci)

60 ml/100 l su larva,nimf

Biber

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su nimf,ergin

3

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Çilek

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su nimf,ergin

3

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Hıyar(Sera)

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus)

50 ml/100 l su nimf,ergin

3

Karanfil(Sera)

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su ergin, larva, nimf

-


BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Pamuk: Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümden 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır, toplam 100 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz'de 5, Ege ve Güneydoğu'da 10 adet kırmızıörüm- ceğe ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi ilaçlama yapılabilir. Kullanılacak alete göre bir dekara gidecek su miktarı kalibrasyon yapılarak saptanmalı ve belirlenen su miktarına gerekli ilaç eklenmelidir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.

Domates, patlıcan, karpuz ve hıyar: İlk çiçeklenmeden itibaren tarlaya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adım- da bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yapraktaş olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 kırmızıörümcek sayısına ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak bir dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ilaç eklenmelidir.

Karanfil: Serayı temsilen eden 25-30 yaprakta yaprakbaşına ortalama 3-5 hareketli birey görüldüğünde ilaç- lama yapılmalıdır. Karanfilde %0.2 oranında yapışmayı sağlayan adjuvant kullanılmalıdır. Diğer bitkilerde yayı- cı-yapıştırıcı kullanımına gerek yoktur.

Çilek: Tarlayı temsil eden 50 yaprakçıkta, yaprakçık başına ortalama 15 hareketli birey, görülünce ilaçlama yapılmalıdır.

Beyazsinek: 80 yaprakta yaprak başına ortalama ilkbaharda 0.5-2, sonbaharda 3 larva görüldüğünde ilaç- lama yapılmalıdır.

İLACIN HAZIRLANmASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübresi ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapıl- malıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Arabus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmek- tedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Arabus'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Arabus bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Bununla birlikte bir sezonda bir zararlı etmene karşı iki defadan fazla kullanıl- maması uygun olur. Gerekiyorsa iki ilaçlama arasında etki şekli farklı bir akarisit kullanılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.