Özellikler;

  • Sigma OF sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 30 g/L Mesosulfuron-methyl + 90 g/L Mefenpyr-diethyl

FORMÜLASYON

  • Yağ bazlı konsantre (OF)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 400 ml, 800ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Doz/da

Kullanma Dozu ve Dönemi

Buğday

Kısır yabaniyulaf (Avena sterilis)

Kuşotu (Phalaris brachystachys)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

İtalyançimi (Lolium multiflorum)

40 ml/da + 100 ml Biopower(*)

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin

hızlı olduğu genç dönemlerinde

(Kardeşlenme dönemi)

DİRENÇ YÖNETİMİ

Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama

hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

  • Bir yıl sonra ekilecek olan bitkiler için herhangi bir sınırlama yoktur.
  • İkinci ürün olarak derin sürülmek kaydıyla mısır ve pamuk ekilebilir, diğer ürünler için mutlaka firmanıza danışınız.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce ilacı ve arkasından Biopower'ı ayrı bir kapta suda eritiniz. İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak önce ilaç sonra biopower karışımını ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazır- lanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla ilaçlamasına uygun bir pülvarizatör ile atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Sigma OF; organik fosforlu ilaçlar, sıvı yaprak gübreleri ve Ralon Super ile karıştırılmaz. Buctril MC ile karı- şabilir. Ancak Buctril MC ile karışımı, buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları ve meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.