Özellikler:

  • Patates alanlarında çıkış öncesi ve sonrası kullanılan sistemik bir yabancı ot ilacıdır.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 600 g/L Metribuzin 4-amino-6-(1,1- dimethylethyl)-3-(methylthio)

FORMÜLASYON

  • SC (suspansiyon konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Patates

(çıkış öncesi)

Sirken (Chenopodium album)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)

Hakikişahtere (Fumaria officinalis)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Adi yavşanotu (Veronica hederifolia)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

60 ml / da (çıkış öncesi)

42

80 ml / da (çıkış öncesi)

Patates

(çıkış sonrası)

Sirken (Chenopodium album)

Sarmaşık Çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)

Isırganotu (Urtica urens)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

60 ml / da (çıkış sonrası)

80 ml / da (çıkış sonrası)

Domates

(çıkış öncesi)

Sirken (Chenopodium album)

yapışkan ot (Setaria verticillata)

60 ml / da (çıkış öncesi)

70 gün

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Semizotu (Portulaca oleracea)

80 ml / da (çıkış öncesi)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır. İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

Patates

Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan doğruca toprak yüzeyine uygulanır.

Çıkış sonrası olarak: Patates yetiştirilen alanlarda, patatesin ve yabancı otların çıkış sonrası dönemlerinde (2-4 yapraklı) uygulanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Sencor SC 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisit- tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sencor SC 600'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alın- malıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir.