Özellikler:

  • Sistemik bir ilaçtır.
  • Pre-emergence olarak uygulanır ve uygulamadan hemen sonra etkisi başlar.
  • 1 kez uygulamak yeterlidir.
  • Bitki bünyesine daha çok köklerden alınır.
  • Uygulama esnasında toprak yeterince nemli olmalıdır.
  • Yagmur ve sulama ilacın etkisinin artmasını sağlar.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • %24 Flufenacet + %17,5 Metribuzin 4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5 (trifluoromethyl)- 1,3,4 thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

FORMÜLASYON

  • Suda Dağılabilen Granül (WG)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 KG

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Ad Kullanma Dozu ve Dönemi

Patates

Sirken (Chenopodium album)
Yabanihardal (Sinapis arvensis)
Kanaryaotu (Senecio vernalis)
Isırganotu (Urtica urens)

Hakikipapatya (Matricaria chamomilla)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Söğütotu (Polygonumpersicae)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Dilkanatan (Galium aparine)

İt üzümü (Solanum nigrum)

150 g / da çıkış öncesi)

175 g / da (çıkış öncesi)

200 g / da (çıkış öncesi)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak eritilir. Hazırlanan ilaçlı karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır. İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek ilaçlama tankının karıştırıcısı çalıştırılır. İlaçlama rüzgarsız ve sakin bir havada yapılmalıdır. İlaçlamalar- da yelpaze tipi meme kullanılmalıdır. İyi bir kaplama için ilaçlama aleti dekara 30-40 lt su uygulayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Patates

Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce doğrudan toprak yüzeyine uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Sencor Gold adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 ve C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sencor Gold WG 41,5'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3 ve C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alın- malıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Methaemoglobine- mia durumunda , oksijen ve spesifik antidotlar (metilen mavisi/toluidin mavisi) verilmelidir.