Özellikler:

  • Ricestar, çeltik tarlalarında baraj otu (Diplachne fusca) mücadelesinde kullanılan sistemik bir ilaçtır. Baraj otu ve çeltiğin 4-6 yapraklı döneminden kardeşlenme dönemi sonuna kadar kullanılır.
  • Ricestar, yabancı otun yaprak ve gövdesinden nüfuz eder. 4-10 gün içinde yapraklarda lekeler görülür; bu devrede yabancı otun çeltikle rekabeti durur. Hava şartlarına bağlı olarak yabancı ot 2-4 hafta içinde ölür.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 69 g/L Fenoxaprop-P-ethyl 75g/l Isoxadifen-ethyl (safener)

FORMÜLASYON

  • Emülsiyon konsantre (EC)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Dönemi

Çeltik

Baraj otu (Diplachne fusca)

80 ml/da: Yabancı otun ve çeltiğin 4-6 yapraklı döneminde

(Kardeşlenme döneminden önce)

100 ml/da: Yabancı otun ve çeltiğin kardeşlenme dönemi başlangıcından kardeşlenme sonuna kadar

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-40 litredir. Gerekli miktar ilaç bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su ilave edilip karıştırılır. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir. İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan sonra 1-3 gün içinde tavalara tekrar su verilmelidir. Suyun tavalara yavaş değil, hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Ricestar adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teş- vik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Ricestar'ın aynı üretim sezonu içerisin- de önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteri- niz.

Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım ihtiyacı halinde firmaya danışınız.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.