Özellikler:

  • Ralon Super, buğday ve arpa tarlalarında başta yabani yulaf olmak üzere, tilki kuyruğu ve kuş otu ile mücadelede kullanılan sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların 2 yapraklı devrelerinden kardeşlenme sonuna kadar olan devreleri arasında güvenle kullanılır. Kullanma dozları içinde buğday ve arpa çeşitlerinde zararlı etkisi yoktur.
  • Ralon Super, yabancı otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder, 4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür, hava şartlarına bağlı olarak bitki
  • 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırırken kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 1-2 saat sonraki yağışlardan olumsuz etkilenmez.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 75 g/L Mefenpyr-diethyl (safener)

FORMÜLASYON

  • Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 500 ml, 1 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Doz / da Kullanma Dozu ve Dönemi

Arpa

Yabaniyulaf (Avena sterilis)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) Kuşotu (Phalaris paradoxa)

60 ml

80 ml

60 ml

100 ml

kardeşlenme başlangıcında kardeşlenme sonunda

kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde

İlaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde (2-3 yaprak) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde yeterli etki sağlanamaz.

Buğday

Yabaniyulaf (Avena sterilis)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kuşotu (Phalaris paradoxa)

80 ml

2-3 yapraklı erken dönemde

kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İlacı önce ayrı bir kap içinde eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup, karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 10-30 litredir. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.

Ralon Süper, otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder. Yapraklarda 4-10 gün içinde kloroz ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırır. Kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Ralon Süper adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik et- mektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Ralon Super'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Ralon Süper; Harmony Platinium, Decis 2.5 EC ve input ile karıştırılarak kullanılabilir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Yutulması halinde 200 ml likit Parafin veriniz. Bunu takiben mideyi 4 l su ile yıkayınız ve sonra aktif kömür ve sodyum sülfat veriniz.

Kontrindikasyon: Adrenalin bileşikleri verilmemelidir.