Özellikler :

  • Merlin Flexx mısırda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisttir.
  • Merlin Flexx'in etkili maddesi Isoxaflutole, yabancı otların hem yaprakları hem de kökleri tarafından alınır ve yabancı ot bünyesinde, hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 240 g/L Isoxaflutole + 240 g/l Cyprosulfamide (safener)

FORMÜLASYON

  • (SC) Süspansiyon konsantre

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 500 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi

Mısır

İmampamuğu (Abutilon theoprastii)

Şeytanelması (Datura stramonium)

Yabanibamya (Hibiscus trionum)

Yeşil kirpidarı (Seteria viridis)

Yapışkanot (Setaria verticillata)

Köpeküzümü (Solanum nigrum)

40 ml / da Çıkış-öncesi

Nohut

Sirken (Chenopodium album)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)

Tarla köpekpapatyası (Anthemis arvensis)

25 ml / da Çıkış-öncesi

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Merlin Flexx mısırda ve nohutta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-e- mergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. Merlin'in etkili maddesi Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir.

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır.

İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

İlaçlamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 30-40 l. su gidecek şekilde yapılmalıdır.

Doz bindirmelerinden kaçınmak için yastıklama bölgelerinde dönüşlerde ilaçlama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir. Organik madde miktarı düşük (% 1,5 den az) ve toprak pH'sının 7.5 ve üzerin- de olduğu kumlu, geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanlarda çıkan mısır ve nohut bitkilerinde geçici renk açılmaları görülebilir.

İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. Merlin Flexx'in mısırdan ve nohuttan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Merlin Flexx adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2, 27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik et- mektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Merlin Flexx'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup F2, 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım ihtiyacı halinde firmaya danışınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.