Özellikler :

  • Laudis OD 66 mısırda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı, mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış-sonrası (post-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. Laudis'in aktif maddesi Tembotrione, bitkide caroteniod üretimini sekteye uğratır. Bundan dolayı bitkide fotosentez için gerekli miktarda klorofil olmadığından, aşırı güneş ışığı bitkide klorofil oksidasyonuna sebep olur. Böylece hassas yabancı ot türlerinin ölümüne neden olur.
  • Laudis OD 66 mısır çeşidinde çok fazla güvenlidir. Yeni bir aktif madde olması nedeniyle dayanıklılık oluşturmaz. Yüksek aktivitesi nedeniyle daha hızlı ve görünür etkiye sahiptir. 2 saat sonra yağacak yağmurlardan etkilenmez.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 44 g/L Tembotrione* + 22 g/l Isoxadifen- ethyl (safener)

FORMÜLASYON

  • (OD) Yağ Bazlı Süspansiyon konsantre

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L, 5 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Mısır

Kırmızı köklü horozibiği (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca olereacea)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Şeytanelması (Datura stramonium)Pıtrak (Xanthium strumarium)

İt üzümü (Solanum nigrum)

200 ml / da Çıkış-sonrası

(Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemde)

90 gün

Haşhaş

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hıdırellez otu (Hypecoum pseudogrendiflorum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml / da Çıkış-sonrası

(Haşhaş ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-4 yapraklı dönemde)

70 gün

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır. İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, dekara 20-40 l su gidecek şekilde yapılmalıdır.

İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ya da sırt pülverizatörü ile uygulama yapılabilir. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygula- mayı erteleyiniz. İlacın yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Münavebe ürünlere etkisi: Mısırdan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Laudis OD 66 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2 olarak sınıflandırılmış bir herbisit- tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Laudis OD 66'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomatik tedavi uygulayınız. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir. Özel bir antidote bilinmemektedir.