Özellikler:

  • Ekipp Super sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece Mısır bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • % 30 Foramsulfuron + % 1 Iodosulfuron- methyl-sodium + % 30 Isoxadifen-ethyl

FORMÜLASYON

  • WG (Suda dağılabilen granül)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 150 g

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Ad Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi

Mısır*

Horozibiği (Amaranthus retroflexus) Semizotu (Portulaca oleracea) Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Beneklidarıcan (Echinochloa colonum)

12,5 g/da + 200 ml/da Mero**

Çıkış sonrası, mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak, kardeşlenme)

Kanyaş (Sorghum halepense)Domuzpıtrağı (Xanthium strumarium) Yapışkanot (Seteria verticillata)Yabanibamya (Hibiscus trionum) Sirken (Chenopodium album) Şeytanelması (Datura strumarium) Köpeküzümü(Solanum nigrum)

İmampamuğu (Abutilon theoprastii)

15 g/da + 200 ml/da Mero**

Çıkış sonrası, mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancıo tların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak, kardeşlenme)

(*) Cin mısırında ve tatlı mısırda kullanılmaz.

(**) Mero yayıcı yapıştırıcı olup Ekipp Süper ile birlikte önerilen dozda mutlaka kullanılmalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. Gerekli miktar ilacı önce ayrı bir kapta suda eritiniz. İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak önce ilaçlı suyu ilave ediniz, daha sonra gerekli miktar Mero'yu da ekleyerek üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilaçlı suyu aynı gün içinde kullanınız.

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ya da sırt pülverizatörü ile uygulama yapı- labilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. İlacın yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Münavebe ürünlere etkisi: Mısırdan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Ekipp Super adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik et- mektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Ekipp Super'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup B 2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EKIPP SUPER; Decis ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlar ile karışmaz. Diğer ilaçlar ile karışabilirlik için firmamıza danışınız.

İlacın uygulanmasından 10 gün önce veya sonra organik fosforlu insektisitler kullanıldığında ürüne zarar verebilir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.