Özellikler

  • Nohut, mercimek ve ayçiçeğinde geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılan seçici bir yabancı ot ilacıdır. Uygulama sonrası derhal bünyeye alınır 1-2 gün içerisinde gelişme durur ve hava sıcaklığına bağlı olarak ölümler gerçekleşir.
  • Çıkış sonrası uygulamalar yabancı otların ve kültür bitkisinin erken dönemlerinde kullanılmaktadır. Geç uygulamalarda ilacın etkisi azalır. Nohut mercimek ve ayçiçeğinden sonra ekilecek ürünlerde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Çıkış sonrası kullanımı oldukça ekonomiktir

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 600 g/l Aclonifen

FORMÜLASYON

  • (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi İlaçlama Zamanı Son İlaçlama İle Hasat Arasında Süre (Gün)

Nohut*

Yabanihardal (Sinapis arvensis)Sirken (Chenopodium album)Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)

Dilkanatan (Galium aparine)

Küçük yabaniturp (Rapistrum rugosum)

125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların

2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün

Yabani marul

75 ml/da

Yabancı otların 2-4 gerçek yapraklı döneminde

45-50 gün

Ayçiçeği

Yabanihardal (Sinapis arvensis)
Sirken (Iştır) (Chenopodium album)

125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların

2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün

Mercimek

(Çıkış öncesi)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)
Gönülhardalı (Myagrum perfoliatum)

250 ml/da

300 ml/da

Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak

Mercimek

(Çıkış sonrası)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların

2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün

Gönülhardalı (Myagrum perfoliatum)

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

150 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların

2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Kullanmadan önce ilaç ambalajını kuvvetlice çalkalayın. İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su koyun. Karıştırıcı çalışır durumda iken gerekli miktar ilacı ilave edin ve tekrar su doldurun. Çıkış öncesi ilaçlamalarda toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Bunun için toprak iyi işlenmiş, keseksiz olmalı ve dekara 20-50 litre su kullanılmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlamalarda kültür bitkisinde kısa süreli ve geçici hafif sararma görülebilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Challenge adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3 13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik et- mektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Challenge'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup F3 13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Challenge'nin diğer ilaçlarla karışımına ilişkin bir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte gereksinim duyulduğunda yaygın uygulamaya geçmeden önce fiziksel karışabilirlik testi yapılması genel bir ilke olarak önerilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Bilinen antidotu yoktur; hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.