Özellikler:

  • Buctril MC, buğday tarlalarında çıkış sonrası yabancı ot türlerinden yabani hardala (Sinapis arvensis) karşı geliştirilmiş bir herbisittir.
  • Buctril MC, ALS grubu herbisitlerden farklı ve iki değişik etki şekline sahip aktif maddeden oluşmaktadır.
  • Buğday alanlarında sorun olan ve Sulfonylurea grubuna dayanıklı yabani hardal türlerine karşı oldukça etkilidir.
  • Yabani hardalın 2-6 yapraklı dönemlerinde kullanılır.
  • Kullanım dozlarında kültür bitkisine herhangi bir zararı yoktur.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • -

FORMÜLASYON

  • (EC) Emülsiyon Konsantre

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 450 ml, 900ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı Otlar

Dozu

İlaçlama Zamanı

Buğday

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

35 ml / da

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce ilacı ayrı bir kap içerisinde karıştırınız. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Hazır- lanmış ilaçlı karışımı, aletin karıştırıcısını çalıştırarak içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze tip meme kullanılmalı ve basınç 3 atm. olmalıdır. Buctril MC daha çok temas veya kontakt yoluyla etki gösterdiği için yabancı otlar ilaçla iyice kaplanmalıdır. Soğuk hava, aşırı yağış ve kuraklığın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

Buctril MC buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar: Buctril MC uygulandıktan 2 ay sonra diğer münavebe ürünleri ekilebilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Buctril MC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3; O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik et- mektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Buctril MC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup C3; O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Atlantis WG, Atlantis Star ile karışabilir. Sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılacaksa bir karışım testi ve fitotoksisite testi yapılmalıdır. Bazı yaprak gübreleri ile karışım yaprak ucu yanıklığına neden olabilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Normalde midenin yıkanmasına gerek duyulmaz. Fakat ağız dolusundan daha fazla miktarda yutulmuşsa, aktif kömürle mide yıkanmalıdır.