Özellikler:

  • Pek çok ülkede ruhsatlı olan Betanal maxxPro, yeni geliştirilmiş 2-A teknolojisi sayesinde şeker pancarında yabancı ot mücadelesinde daha hızlı ve yüksek performans gösterir. Yabancı ot ilaçlamasında optimum bitki güvenliği sağlar.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 47 g/L Desmedipham +75 g/L Ethofumesate + 27 g/L Lenacil +60 g/L Phenmedipham

FORMÜLASYON

  • (OD) Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 1 L

Bitki Adı

Yabancı Otlar

Dozu

Şeker Pancarı

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

İmampamuğu (Abuthilon theoprastii)

Şeytanelması (Datura stramonium)

Yabanibamya (Hibiscus trionum)

Yabanihardal (Sinapis arvensis)

Gelincik (Papaver rhoase)

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

150 + 150 ml/da (2 Uygulama 1 hafta ara ile)

Çıkış sonrası şeker pancarı 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İlacı önce ayrı bir kapta suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, karıştırıcısını çalıştı- rarak hazırlanan ilaçlı suyu içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

İlacı kullanırken, şeker pancarı ve yabancı otların dönemine göre tavsiye edilen doza mutlaka uyunuz. Betanal MaxxPro OD 209, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.

İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlamadan önce aletinizle kalibrasyon yapı- nız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir.

Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde, öğleden sonra kullanıl- malıdır.

Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olma- malıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Betanal maxxPro adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1, 5; N, 8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Betanal MaxxPro'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1, 5; N, 8 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen göste- riniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUmU

Betanal maxxPro, Decis 2.5 EC ve Nativo WG 75 ile karıştırılarak kullanılabilir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alın- malıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Böbrek fonksiyon- larını dikkatle gözlemleyin. Solunum fonksiyonlarını dikkatle gözlemleyin. Zehirlenme belirtileri ancak birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Minimum 48 saat boyunca tıbbi gözetim altında bulundurunuz.

Betanal®maxxPro® 'nun formülasyonu sayesinde:

  • Düşük sıcaklıklarda dahi basit ve güvenli depolama (-20 C dereceye kadar)
  • Yaprak üzerinde mükemmel dağılım ve daha hızlı alınım
  • İlaçlama aletinin filtre ve memelerinde çökelme, tıkanma olmaz
  • Daha hızlı, etkin ve şeker pancarı için daha güvenli yabancı ot mücadelesi

Şekerpancarı:

2-6 yapraklı olduğu dönemde