Özellikler

  • Adengo SC 465 hem çıkış öncesi ekim sonrası hem de çıkış sonrası erken dönemde (yabancı otlar ve mısırın 2-3 yapraklı dönemi) kullanılabilmesi nedeniyle kullanım döneminde esneklik sağlar

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 225 g/L Isoxaflutole + 90 g/l Thiencarbazone-methyl + 150 g/L Cyprosulfamide

FORMÜLASYON

  • SC ( Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 350 ml, 700 ml

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi

Mısır

Şeytan elması (Datura stramonium)Yapışkan ot (Seteria verticillata)

İt üzümü (Solanum nigrum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) İmam pamuğu (Abutilon theoprastii)

Sirken (Chenopodium album) Darıcan (Echinochloa crus-galli)

30 ml / da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde

(pre-emergence)

35 ml / da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde

(pre-emergence)

İt üzümü (Solanum nigrum) Semizotu (Portulaca olereacea)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) Sirken (Chenopodium album)

Yapışkan ot (Seteria verticillata)Beneklidarıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

30 ml / da Mısırda çıkış sonrası (2-3 yaprak) yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)

35 ml / da Mısırda çıkış sonrası (2-3 yaprak) yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI

Adengo SC 465 mısırda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emer- gence)ve çıkış sonrası erken dönemde (mısırın üç yapraklı dönemine kadar) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. Adengo'nun etkili maddelerinden Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir.

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır.

İlaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

Adengo SC 465 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2, 27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Adengo'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2, 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışıma ihtiyaç duyulması halinde firmaya danışınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.