Özellikler :

 • Mildiyö mücadelesinde, tedavi edici etki ve koruma sağlar.

 • Bitkinin daha yeşil ve canlı görünmesini sağlar.

 • Hastalığın tüm evrelerinde yüksek performans gösterir.

 • Kolayca bitki bünyesine emilir.

 • Sıvı formülasyon özelliği ile meyvede leke bırakmaz.

 • Patates yumrusunda da etkilidir ve yumru kalitesini yükseltir.

 • Domateste son kullanım ile hasat arasındaki süre sadece 3 gündür.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

ETKİLİ MADDE

 • 375 g/l Propamocarb-hydrochloride + 75 g/l Fenamidone

FORMÜLASYON

 • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 500 ml / 1 L

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Domates (sera)

Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / 100 l su

3

Domates (tarla)

Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / da

3

Hıyar (sera)

Hıyar mildiyösü (Pseudoperonospora cubensis)

200 ml / 100 l su

3

Patates

Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)

200 ml / da

7

Soğan

Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)

200 ml / da

14

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.

Domateste (sera ve tarla) mildiyöye karşı ilaçlamaya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır; has- talığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılır.

Hıyarda (sera) mildiyöye karşı ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılır. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı 2 (iki) defadan fazla kullanıl- maması uygun olur.

Patates mildiyösüne karşı hastalığın her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık be- lirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. Hastalık koşullarının sürmesi durumunda 7-10 gün arayla ilaçla- malara devam edilmelidir.

Soğan mildiyösüne karşı kimyasal mücadele yeşil akşam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. Esas olarak gün- lük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemi %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanmalıdır. Hastalık koşullarının sürmesi durumunda 10 gün arayla ilaçlamalara devam edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Consento etki mekanizmasına göre Grup F4, 28; C3, 11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki me- kanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Consento SC 450'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F4, 28; C3, 11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki ak- tif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Confidor SC 350, Decis EC 2.5, Mythos ve Teldor SC 500 ile karıştırılabilir. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomlar: Göz ve mukoz membranlarda tahriş olabilir. Riskler: Bu ürün, bir karbamat olmasına rağmen, kolinesteraz engelleyici değildir.

Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. Özel bir antidot bilinmiyor. Kontraendikasyon: Atropin.