Pancarda hem dar, hem geniş yapraklı otlara karşı etkin çözüm

Litrede 224 g Chloridazon ve 150 g Triallate aktif maddelerini içeren, Süspo Emülsiyon (SE) formülasyonda bir herbisit

Özellikleri

  • Tohumla çoğalan pek çok yabancı otu kontrol eder
  • Çok yıllık yabancı otları kontrol etmez
  • Yabancı otların kökleri tarafından alınarak etkili olur