Çeltikte yabancı ot ilacı

SL formülasyonda, 250 g / l Bentazone + 125 g / l MCPA aktif maddelerini içeren etkili bir herbisit

Özellikleri

  • Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır
  • Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır ve uygulamadan 48 saat sonra tavalara tekrar su verilir