Temiz kanola Azotrax® ile başlar

SC formülasyonda, 333 g/l Metazachlor ve 83 g/l Quinmerac aktif maddeli herbisit

Özellikleri

  • Geniş uygulama aralığı
  • Bütün Avrupa'da en çok kabul gören yabancı ot ilacı
  • En geniş yabancı ot kontrol yelpazesi