Etki spekturumu en geniş, en yeni nesil herbisit!

Kontak ve sistemik etkili, bazı dar ve geniş yapraklı otlara karşı etkili, süspo emülsiyon formülasyonlu üstün bir herbisit

Özellikleri

  • Çift aktif ile, tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı mükemmel kontrol, olumsuz çevre koşullarında yüksek etki
  • Çıkış öncesi ve erken çıkış sonrası kullanım