Gözünüz arkada kalmasın

FS formülasyonda, litrede 333 g Fluxapyroxad aktif maddesini içeren bir fungisit

Özellikleri

  • Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
  • Erken dönemde tarlaya giremesenizde gözünüz arkada kalmaz.