Mikronize kükürt içerikli fungisit

% 80 Mikronize Kükürt içeren, suda dağılabilir granül (WG) formülasyonda bir fungisit