ORİJİNİ: İtalya

AĞAÇ: Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişen oldukça verimli bir çeşittir.

MEYVE: Sofralık tüketime uygun olduğu kadar sanayiye de uygundur. Albenisi nedeniyle üretimi hızla yaygınlaşmaktadır. Meyve iri (250 gr civarında) uzun konik şeklinde, çiçek çukuru geniş, sap tarafı dar ve küttür. Meyve kabuğu sarımtırak -yeşil renkte olup güneş gören tarafı kırmızı yanaklıdır. Meyve eti krem renginde çok sulu ve gevrektir.

HASAT ZAMANI: 5 Ağustos ile 15 Ağustos arasındadır.

TOZLAYICILAR: Williams ve Abate Feteldir.