Aktif Madde:

40 g/Lt Quizalofop-p-tefuryl

Formülasyonu:

Emülsiyon Konsantre (EC)

Özellikleri:

Bitkide acetyl CoA carboxylase ACCase enzimini inhibe ederek çalışır. Aryloxyphenoxy-propionate "FOB" grubu seçici bir herbisittir. Sistemiktir ve yapraklardan alınarak hızla büyüme noktalarına taşınır.

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
Pamuk Kanyaş
(Sorghum halepense)
150 ml/da Kanyaşların aktif olarak büyüdüğü devre olan 15-20 cm boyda veya 4-5 yapraklı olduğu devre
Pamuk Köpek Dişi Ayrığı
(Cynodon dactylon)
350 ml / da Köpek dişi ayrıklarının 5-6 yapraklı olduğu devre
Bağ* Kanyaş
(Sorghum halepense)
150 ml/da Kanyaşların aktif olarak büyüdüğü devre olan 15-20 cm boyda veya 4-5 yapraklı olduğu devre
Kırmızı Mercimek Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis)
100 ml / da Yabani yulafların 4-6 yapraklı olduğudevre (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
Soğan Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis)
100 ml / da Yabani yulafların 5-6 yapraklı olduğu devre
Pancar Yabani Yulaf
(Avena fatua)
100 ml / da Yabani yulafların 4-5 yapraklı ( 1-2 kardeşli) olduğu devre
Pancar Kendi Gelen Buğday Yazlık Buğday
(Triticum aestivum)
100 ml / da Kendi gelen buğdayların 4-5 yapraklı( 1-2 kardeşli) olduğu devre
Pancar Darıcan
(Echinocloa crusgalli)
150 ml / da Darıcanların 4-5 yapraklı( 1-2 kardeşli) olduğu devre
Pancar Tilki Kuyruğu
(Alopecurus myosuroides)
100 ml / da Tilki kuyruklarının 4-5 yapraklı( 1-2 kardeşli) olduğu devre
Pancar Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis)
125 ml / da Kısır yabani yulafların 4-5 yapraklı ( 1-2 kardeşli) olduğu dönemde 125 ml / daKısır yabani yulafların 6-10 yapraklı ( 3-5 kardeşli) olduğu dönemde
Kavun Kanyaş
(Sorghum halepense)
150 ml/da Kanyaşların aktif olarak büyüdüğü devre olan 4-5 yaprak (1-3 kardeşli) olduğu dönemde
Domates Kanyaş
(Sorghum halepense)
150 ml/da Kanyaşların aktif olarak büyüdüğü devre olan 15-20 cm boyda veya 3-4 yapraklı olduğu dönemde

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Karışabilirlik:

Yüksek derecede asidik ve bazik olmayan formülasyonlarla karıştırılabilir.

Çevreye Etkisi:

Balıklara zehirlidir. Çevreye kontrolsüz olarak serbest bırakılmasını önleyiniz. Ürünün ve atık suların su kaynaklarını ve toprağı kirletmesine izin vermeyiniz.

Antidotu:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

AMC Tarım