WANGUARD KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Sebze Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 40-50 kg/da -
Sebze Yabancı ot tohumları ( ) 40 kg/da -
Fidelik Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 60 g/m2 -

GENEL BİLGİLER

UYGULAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

1.Toprak Rutubeti: İlacın gaz haline geçebilmesi için toprak rutubeti gereklidir.Ayrıca topraktaki zararlı organizmaların da aktif hale geçmesi için rutubet gereklidir.Bunun için uygulamadan 10-15 gün önce toprağın iyice sulananrak bu zararlıların aktif hale geçmesini sağlamalıdır. Uygulama esnasında toprağın su tutma kapasitesi % 60 civarında olmalıdır, yani toprak tavının çok iyi olması gerekir.

2.Toprak Sıcaklığı: Normalde 10 o C'nin üzerindeki sıcaklıklar zararlı organizmaların aktif hale geldiği sıcaklıklardır. Aktif hale gelen organizmalar İlaca karşı hassas hale gelmiş olur. 6 o C'nin altındaki toprak sıcaklığında uygulama tavsiye edilmez.

2.Toprak Türü: Toprakta gaz haline geçen ilaç sadece toprak zerrecikleri arasındaki hava boşluklarında haraket edebilir. İlaçtan iyi sonuç alabilmek için toprağın çok iyi işlenmiş olması ve kesekli olmaması gereklidir. Uygulamadan kısa süre önce veya uygulamadan hemen sonra ahır gübresi ve torf gibi organik maddeler verilmemelidir.