PERULAS 690 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 100 L/ da (sera)

GENEL BİLGİLER

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Suda yaşayan canlılara zehirlidir, her türlü su kaynağına bulaştırmaktan kaçınız.
  • Toprak fumigantıdır. Bitkilere uygulanmaz.
  • İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmamalıdır.