NEMASAT 400 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 2,5 L/da 90
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 5 L/da (Turunçgil Fidanlıklarında ) 60
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 200 ml/100 L.su (bandırma) fidanlarda 60
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 7,5 L/da (Turunçgil bahçelerinde) 60
Muz Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 7,5 L/da 60
Muz Muz sipiral nematodu (Helicothlenchus multinchus) 7,5 L/da 60

GENEL BİLGİLER

- Arılara, kuşlara, balıklara zehirlidir.

- Akar sulara bulaştırmayınız.

- Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.

- Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.

- Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.

- İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.