MELİTHORİN 900 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 500 ml/da (sera) -
Hıyar Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 500 ml/da (sera) -

KULLANIM ŞEKLİ

Seralardaki uygulaması:

Domates ve Hıyar; Toprak çok iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış olmalıdır. Melithorin 900 EC, düzgün ve keseksiz hazırlanmış sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak ilacın toprağa iyice nüfuz etmesi sağlanır. Daha sonra fidelerin seraya dikimine geçilir.