MELITHORIN 150 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 1 L./ da, (sera) Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde 28

GENEL BİLGİLER

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
  • Tüm insan ve evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz.
  • Gıda ve yem maddelerini ilaç ile kirletmeyiniz.