HH-100 Emulsionable KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 100 l/da (Solarizasyon ile) (sera)
Domates Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp cubense) 100 L/da (Solarizasyon ile) (sera)
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 60-125 ml/m2 (Solarizasyonsuz) (Sera)
Domates Yabancı ot tohumları ( ) 60-125 ml/m2 ( Solarizasyonsuz) (sera)

GENEL BİLGİLER

KULLANILDIĞI YER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
HH-100 Emulsionable her türlü toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera, saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlarına arız olan fungal hastalıklara, nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik edilmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında beher m2'ye 60-125 ml dozda kullanılır.

Önemli Not: Sadece yetiştiricilik yapılacak olan seranın dezenfekte edilmiş olması yeterli olmaz. Fidelerin yetiştirildiği yastıklarında aynı işlemlere tabi tutulması gerekir.