BEST MEKAB 20 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Sebze Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 l/da Fidelerin şaşırtıacağı gün veya 1-2 gün önce

GENEL BİLGİLER

•Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

•Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

•Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

•İlaç tatbikatından sonra kullanılan makineler ve aletler bol su ile yıkanmalıdır.