Etken madde :

Pyrımethanıl 300 g / L

Sınıfı Fungusitler
Etken Madde 300 g/L Pyrimethanil
Formulasyon Tipi SC ( Süspansiyon Konsantre )
Etkili Olduğu Hastalık Adı Kurşuni Küf, Karaleke
Ambalaj Tipi 0,5 L

BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU VE
DÖNEMİ
PHI*
BAĞ** Kurşuni Küf
(Botytis Cinerea)
100mL / 100 L Su 21 gün
ELMA Karaleke
(Venturia İnaequalis)
50 mL / 100 L Su 14 gün
DOMATES Kurşuni Küf
(Botytis Cinerea)
125 mL / 100 L Su 3 gün

* PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

PYRUS 300 SC su ile kolayca karışır. İlacı önce ayrı bir kapta az miktar suda bulamaç seklinde karıştırılan ilaç daha sonra ayarlanacak doza göre su ilave edilerek hazırlanır veya sprey tankının yarısını temiz su ile doldurulur, iyice karışması sağlanması için ilaç kabı yavaşça ters çevrilir ve istenilen miktarda ilave edilir. İyice karıştırılır ve sprey tankı suyla doldurulur, püskürtme sırasında karıştırmaya devam edilir. PYRUS 300 SC ‘yi bir kaplama yapılmasına dikkat edilmeli, özellikle bağda salkımların ilaçla iyice ıslanması sağlanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.